Календар на настани

Кликнете на настан за да добиете повеќе информации за минатите или претстојните активности поврзани со ГКФ, климатските активности и одржливиот развој во Република Северна Македонија и на глобално ниво.

Глобални настани поврзани со климатска акција и одржлив развој

Настани поврзани со ЗКФ во Северна Македонија

Глобални настани на ЗКФ


*Секој настан во календарот вклучува информации и сите агенди за настаните се предефинирани и во финална верзија.

НАШИОТ БИЛТЕН

Пријавете се за билтенот “Северна Македонија и Зелениот климатски фонд” за да ги добиете најновите вести за ангажманот на земјата со Зелениот климатски фонд, вклучително приоритети, процедури, ресурси, консултации, вести и настани поврзани со Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија.

 
TOP