ЦОР 13 План за забрзување

Цели за одржлив развој


“„Агендата 2030 и Целите за одржлив развој се наш колективен одговор за градење на фер глобализација“ ” Антонио Гутиереш, генерален секретар на Обединетите нацииАгендата 2030 за одржлив развој, усвоена од сите држави-членки на ОН во 2015 година, претставува заеднички модел за мир и просперитет за луѓето и планетата, во сегашноста и во иднина. Таа содржи 17 цели за одржлив развој (ЦОР), кои се најдобриот план за да се изгради подобар свет за луѓето и планетата до 2030 година. ЦОР се повик за акција до сите држави - и развиени и во развој - да се залагаме за просперитет и истовремено да ја штитиме животната средина. Ставањето крај на сиромаштијата мора да оди рака под рака со стратегиите кои поттикнуваат економски раст и решаваат многу социјални потреби, меѓу кои и образование, здравство, еднаквост и можности за работа, а истовремено се осврнуваат на климатските промени и се залагаат за заштита на океаните и шумите.

Целите се меѓусебно поврзани и со партнерство и мир треба да ги спроведуваат сите држави. Со цел никој да не заостане, важно е секоја цел и таргет да бидат исполнети до 2030 година.

НАШИОТ БИЛТЕН

Пријавете се за билтенот “Северна Македонија и Зелениот климатски фонд” за да ги добиете најновите вести за ангажманот на земјата со Зелениот климатски фонд, вклучително приоритети, процедури, ресурси, консултации, вести и настани поврзани со Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија.

 
TOP