Контактирајте не

Информации за контакт

Кабинет на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација со економски сектори и инвестиции

Национален назначен орган (ННО)/Точка за контакт со Зелениот климатски фонд

СТАПЕТЕ ВО КОНТАКТ

Кабинет на заменикот претседател на Владата на Република Северна Македонија одговорен за економски прашања и координација на економските сектори
Национален назначен орган (ННО)/Точка за контакт со Зелениот климатски фонд

Веб-страница: www.vicepremier-ekonomija.gov.mk
Лица за контакт

 Даниел Јосифовски, советник, Кабинет на заменикот претседател на Владата на Северна Македонија одговорен за економски прашања и координација на економските сектори


 Сандра Андовска, советник за климатски промени, Кабинет на заменикот претседател на Владата на Северна Македонија одговорен за економски прашања и координација на економските сектори

Е-пошта

 daniel.josifovski@gs.gov.mk


 sandra.andovska@gs.gov.mk

НАШИОТ БИЛТЕН

Пријавете се за билтенот “Северна Македонија и Зелениот климатски фонд” за да ги добиете најновите вести за ангажманот на земјата со Зелениот климатски фонд, вклучително приоритети, процедури, ресурси, консултации, вести и настани поврзани со Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија.

 
TOP