Онлајн програма на обуки за Зелен климатски фонд (28 фебруари – 23 март 2022)

Во рамки на вториот подготвителен проект на Република Северна Македонија од Програмата за подготвеност и подготвителна поддршка на Зелениот климатски фонд -„Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија’’ – спроведуван од ФАО под од водство на Кабинетот на заменик Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен орган (ННО) за Зелениот климатски фонд (ЗКФ), се организира серија од осум онлајн обуки во периодот 28 февруари – 23 март 2022 година, чија цел е јакнење на капацитетите и знаењето на сите заинтересирани релеванти чинители од јавниот, приватниот, академскиот и невладиниот сектор во Република Северна Македонија за клучни теми од областа на климатските промени и финансирање на климатски инвестиции преку средства од Зелениот климатски фонд.

Обуките ќе се спроведат преку онлајн платформата ZOOM и ќе бидат отворени за сите учесници заинтересирани за следните тематски содржини:

  1. Влијанија од климатските промени, мерки и улогата на Зелениот климатски фонд во поддршка на климатски активности; 23.03.2022; ZOOM линк за регистрација https://fao.zoom.us/meeting/register/tJcrf-2rrjwpHtAou_zDcDmRri0QnK-lKjto
  2. Учество на приватниот сектор во финансирање на климатски активности преку Зелениот климатски фонд; 01.03.2022; ZOOM линк за регистрација https://fao.zoom.us/meeting/register/tJUpduGrpjwoH9HbaqM8X6QINqgHeIVc9s7q
  3. Родот и климатските промени; 03.03.2022, ZOOM линк за регистрација https://fao.zoom.us/meeting/register/tJcode-qpzwuG9Z6GFbxEMN7KMbwumzwjD00
  4. Климатски финансии; 07.03.2022, ZOOM линк за регистрација https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIsd-2vrDIoHNDMoUfZqq7JdIKf-N_ef8Sp
  5. Климатски технологии; 09.03.2022, ZOOM линк за регистрација https://fao.zoom.us/meeting/register/tJMtf-6trj8pG9AZtO0G8pOFh_8IMj1a2qkN
  6. Процес на акредитација за Зелениот климатски фонд вo Северна Македонија; 15.03.2022, ZOOM линк за регистрација https://fao.zoom.us/meeting/register/tJcqd-utqjIiEtVgFya6_Z2eyeFOzdfIa4-u
  7. Национален координативен механизам и Процедура „Без приговор“ за Зелениот климатски фонд; 17.03.2022, ZOOM линк за регистрација https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIufuCsrDopHtHIN2ojZISMfUw6wJeRGxkg  
  8. Процес на развој и формулирање на проекти за финансирање преку Зелениот климатски фонд; 23.03.2022, ZOOM линк за регистрација https://fao.zoom.us/meeting/register/tJEpd-CqrzgvH9zHcMt1DFk0riw6MT04Yfm8

Повеќе детали за програмата и самите обуки на следниот линк:

 

НАШИОТ БИЛТЕН

Пријавете се за билтенот “Северна Македонија и Зелениот климатски фонд” за да ги добиете најновите вести за ангажманот на земјата со Зелениот климатски фонд, вклучително приоритети, процедури, ресурси, консултации, вести и настани поврзани со Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија.

 
TOP