Проекти

Проект “Зелени градови“

  • Држави приматели: Северна Македонија, Албанија, Ерменија, Грузија, Јордан, Монголија, Молдавија, Србија и Тунис
  • Големина на проектот: Голем (592 милиони УСД)

Проектот “Зелени градови” има цел да овозможи премин на градовите кон урбан развој со ниски емисии и отпорност на климата. Тесно е поврзан со стратешките областите на ЗКФ, како што се енергетика и пристап, транспорт, згради, градови, индустрии и уреди, приходи на луѓето и заедниците, инфраструктура и изградена средина.

Проектот е одобрен од ЗКФ во октомври 2018 година, и се предвидува да трае 23 години. Ќе се спроведува со поддршка на ЕБОР, која е акредитиран субјект на ЗКФ, со учество на националните и локалните власти во девет држави.

Кабинет на заменикот претседател на Владата на Република Северна Македонија одговорен за економски прашања и координација на економските сектори
Национален назначен орган (ННО)/Точка за контакт со Зелениот климатски фонд

Веб-страница: www.vicepremier-ekonomija.gov.mk
Лица за контакт

  Даниел Јосифовски, советник, Кабинет на заменикот претседател на Владата на Северна Македонија одговорен за економски прашања и координација на економските сектори


  Сандра Андовска, советник за климатски промени, Кабинет на заменикот претседател на Владата на Северна Македонија одговорен за економски прашања и координација на економските сектори

Е-пошта

 daniel.josifovski@gs.gov.mk


 sandra.andovska@gs.gov.mk

Европската банка за обнова и развој (ЕБОР)
Имплементатор

Веб-страница: www.ebrd.com
Контакт информации

  Со седиште во: Обединетото Кралство, One Exchange Square, Лондон EC2A 2JN


Телефон

  +44 20 7338 6000

Зелен развој Северна Македонија

НАШИОТ БИЛТЕН

Пријавете се за билтенот “Северна Македонија и Зелениот климатски фонд” за да ги добиете најновите вести за ангажманот на земјата со Зелениот климатски фонд, вклучително приоритети, процедури, ресурси, консултации, вести и настани поврзани со Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија.

 
TOP