Започнува да се подготвува Работна програма на Република Северна Македонија за Зелениот климатски фонд
Започнува да се подготвува Работна програма на Република Северна Македонија за Зелениот климатски фонд

Владата на Република Северна Македонија, претставувана од Кабинетот на Заменикот на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања и координација на економските ресори, ги презема првите чекори во подготовка на Работна програма на земјата за Зелениот климатски фонд (ЗКФ), која треба да вклучува краткорочни и долгорочни приоритети за ангажман со ЗКФ, усогласени со националните приоритети за развој и климатско финансирање.

Прочитај повеќе . . .
Отворен повик за апликации од потенцијални Субјекти со Директен Пристап до Зелениот климатски фонд
Отворен повик за потенцијални Субјекти со Директен Пристап до Зелениот климатски фонд

Владата на Република Северна Македонија претставувана од Кабинетот на Заменикот на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, како Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд, ги поканува сите заинтересирани јавни и приватни правни субјекти од Република Северна Македонија да учествуваат во процесот на рангирање и селекција на најсоодветниот субјект кој може да ја поддржи земјата како Акредитиран Субјект со Директен Пристап до Зелениот климатски фонд.

Прочитај повеќе . . .
Отворен повик за финансиска поддршка на проектни идеи од Зелениот климатски фонд
Отворен повик за финансиска поддршка на проектни идеи од Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија (2019)

Владата на Република Северна Македонија, претставена од Кабинетот на заменикот претседател на Владата одговорен за економски прашања како национален назначен орган (ННО) за Зелениот климатски фонд, го објавува Отворениот повик за доставување на проектни идеи што се фокусираат на предизвиците предизвикани од климатските промени. Отворениот повик има цел да собере проектни идеи со потенцијал за ублажување/адаптација на климата, кои ќе бидат разгледани на национално ниво како прв чекор во постапката за изработка на предлог-проекти (проектна идеја, концептна белешка и целосен предлог-проект), кои би се финансирале со грантови, заеми, капитал и гаранции од Зелениот климатски фонд (ЗКФ)

Прочитај повеќе . . .
НАШИОТ БИЛТЕН

Пријавете се за билтенот “Северна Македонија и Зелениот климатски фонд” за да ги добиете најновите вести за ангажманот на земјата со Зелениот климатски фонд, вклучително приоритети, процедури, ресурси, консултации, вести и настани поврзани со Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија.

 
TOP